Jastrzębia Góra: noclegi, imprezy, atrakcje i inne fajne informacje
wczasy rodzinne nad morzem

Regulamin

I. Wstęp


Poniższy Regulamin określa zasady prezentacji ofert obiektów Użytkowników w serwisie internetowym jastrzebia.org.pl. W Regulaminie określone są podstawowe zasady funkcjonowania serwisu, prawa i obowiązki jego użytkowników, oraz zasady odpowiedzialności Administratora i Użytkowników Serwisu.

 

II. Definicje

 

Administrator - właściciel serwisu jastrzebia.org.pl - firma działająca pod nazwą DEMECO Grzegorz Brzeski, z siedzibą w Tupadłach wpisana do ewidencji działalności gospodarczej miasta Władysławowo pod nr 14821/2009

 

Serwis - strony i inne narzędzia internetowe udostępniane za pośrednictwem sieci Internet, do których prawa przysługują firmie DEMECO Grzegorz Brzeski i które dostępne są pod adresem jastrzebia.org.pl, a takżę w adresach porzędnych, które są integralną częścią domeny jastrzebia.org.pl

 

Użytkownik - osoba fizyczna, korzystająca z funkcjonalności Serwisu

 

Konto - miejsce w Serwisie, w którym każdy zarejestrowany i zalogowany Użytkownik może wprowadzić, modyfikować swoje dane, swoje zdjęcie oraz inne informacje związane z funkcją Serwisu. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto.

 

Obiekt - hotel, hostel, pokoje gościnne, willa, pensjonat, apartament, kwatera prywatna lub inny obiekt noclegowy lub wypoczynkowy prezentowany w Serwisie;

 

Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu;

 

 

III. Postanowienia ogólne Regulaminu

 

1. Serwis ma charakter informacyjny, którego celem jest promowanie miejscowośći Jastrzębiej Góry oraz jej okolic.

 

2. Użytkownik Serwisu może:

a. zmienić lub usunąć swoje dane za pomocą opcji Konta;

b. korzystać bezpłatnie z informacji zawartych w Serwisie i jego funkcjonalności zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zasadami Regulaminu;

 

3. Użytkownik zobowiązany jest do uzyskania odpowiednich praw i zgód na umieszczenie w Serwisie jakichkolwiek materiałów. Umieszczenie wszystkich materiałów w Serwisie przez Użytkownika jest równoznaczne z oświadczeniem, że Użytkownik posiada w tym zakresie niezbędne prawa i zgody oraz że są zgodne ze stanem rzeczywistym.

 

4. Niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu i jego funkcjonalności do celów innych niż wynika to z charakteru i przedmiotu Serwisu, a w szczególności niedozwolone jest:

a. podejmowanie jakichkolwiek działań mogących spowodować szkodę, w tym w szczególności szkodę Administratora, innych Użytkowników lub osób trzecich;

b. umieszczanie w Serwisie materiałów naruszających obowiązujące prawo, Regulamin, dobre obyczaje, normy moralne lub zasady uczciwej konkurencji, wulgarnych, obrażających godność, naruszające dobra osobiste innych osób, treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd;

c. podszywanie się pod innych Użytkowników, podawanie lub sugerowanie nieprawdziwej tożsamości Użytkownika.

 

5. Za niestosowanie się do Regulaminu przez Użytkownika, Administrator może bez uprzedzenia lub powiadomienia Użytkownika usunąć jego Konto lub materiały umieszczone przez Użytkownika w Serwisie.

 


IV. REJESTRACJA

 

1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Serwisu przez Użytkownika w pełnym zakresie jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego, umieszczonego w Serwisie, w tym wyrażenie zgody na otrzymywanie pod wskazany adres mailowy informacji handlowej przesyłanej przez Administratora we własnym imieniu lub w imieniu osób trzecich.

 

2. Użytkownik wysyłając formularz rejestracyjny oświadcza, że:

a. podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
b. jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
c. podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
d. wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym konto pocztowe komunikatów systemowych Serwisu,, zmianach w Regulaminie, nowych funkcjonalnościach Serwisu oraz innych widamości za pomocą dostępnych funkcji w Serwisie,
e. uiści opłatę za prezentację Obiektów Użytkownika w terminie i na warunkach przewidzianych w Regulaminie, o ile opłata taka jest przewidziana.

 

3. Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z Serwisu przez Użytkownika. Za chwilę rozpoczęcia korzystania z Serwisu przyjmuje się wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego do Administratora.

 

4. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych zgodnie z Regulaminem oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną oraz ich prezentację w Serwisie.

 

V. Konto

 

1. Posiadanie własnego Konta w Serwisie jak również przeglądanie Serwisu jest bezpłatne.

 

2. Konta nie używane (brak skutecznego logowania) przez okres dłuższy niż 6 miesięcy od ostatniego zalogowania, mogą zostać usunięte bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika.

 

3. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.

 

4. Każde nowo założone Konto podlega aktywacji, polegającej na odebraniu wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Użytkownika oraz postępowaniu według instrukcji w niej zawartych oraz akceptacji przez Administratora.

 

5. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę, zmianę lub nieuprawnione użycie danych lub materiałów umieszczonych przez Użytkownika w Serwisie, w szczególności w ramach Konta, spowodowane siłą wyższą, awarią lub nieuprawnionym dostępem osób trzecich, które uzyskały dostęp bez świadomego udziału Administratora..

 


VI. Publikacja oferty Obiektu

 

1. Użytkownik w ramach Konta może prowadzić dowolną ilość oferty swoich Obiektów.

 

2. Użytkownik dodajać ofertę Obiektu oświadcza, że wszystkie podane dane są prawdziwe i zgodne z rzeczywistością i ponosi za te informacje pełną odpowiedzialność.

 

3. Za oferty Obiektów umieszczone w Serwisie obowiązują opłaty według cennika, który jest aneksem do niniejszego Regualmin i znajduje się pod tym adresem internetowym http://www.jastrzebia.org.pl/reklama

 

4. Publikacja oferty Obiektu wymaga sprawdzenia i akceptacji Administratora.

 

5. Administrator możę usunąć ofertę Obiektu bezpowrotnie, gdy Oferta będzie niezgodna a postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

6. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści umieszczone w Serwisie, w szczególności dotyczące publikacja oferty Obiektu. Informacje dotyczące oferty Obiektu. pochodzą w znacznej mierze od osób reprezentujących te Obiekty oraz ze źródeł powszechnie dostępnych. Administrator weryfikuje informacje budzące szczególne wątpliwości, jednakże nie jest do tego zobowiązany i nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

 

7. Cenniki i inne informacje dotyczące warunków handlowych oferowanych przez Obiekty nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

 

 

VII. Postanowienia dodatkowe

 

1. Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły i bez zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej, awariami lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.

 

2. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.

 

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.

 

4. Wszelkie uwagi, zapytania, informacje odnośnie Serwisu mogą być kierowane do Administratora pod adres e-mail info@jastrzebia.org.pl

 

5. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym Użytkowników serwisu poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku Regulaminu

 

6. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień, Użytkownik może poinformować o tym Administratora, co spowoduje likwidację Konta i Profilu Użytkownika.

 

 

Copyright (C) 2010-2024 by www.jastrzebia.org.pl

Projekt i wykonanie: www.demeco.pl

 
Serwis jastrzebia.org.pl jest poświęcony miejscowości Jastrzębia Góra. Miejscowośc jest znana jako popularny nadmorski kurort nad bałtykiem. Funkcjonuje tutaj wiele całorocznych obiektów gastronomiczny i hotelowych które w połączeniu ze wspaniałą lokalizacją są idealnym miejscem do wypoczynku. Jesteśmy lokalnym serwisem tworzonym w Jastrzębiej Górze dlatego też informacje o wydarzeniach, noclegach, imprezach czy atrakcjach są zawsze z pierwszej ręki.